Incorporació des del dia 09/04/2024 als registres oficials de la CNMV