Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa el Reial Decret 1362/2007 de 19 de octubre. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

Per interval de dates de registre (dd/mm/aaaa):