Es poden consultar en text complet (en format PDF) les opas registrades a la CNMV des de 1998. Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa el Reial Decret 1066/2007, de 27 de juliol. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

Per interval de dates de registre (dd/mm/aaaa):