CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
453614/12/201222/05/202304/04/2018 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 Deloitte
2020 Deloitte
2019 Deloitte
2018 DELOITTE S.L.
2017 DELOITTE S.L
2016 Deloitte
2015 Deloitte
2014 Deloitte
2013 Deloitte
2012 Deloitte
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.