Cerca

ALMA MUNDI INSURTECH FUND, F.C.R.E.

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
8 26/10/2018
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
ALMA MUNDI VENTURES, SGEIC, S.A. 106 PLAZA DE SANTA BARBARA, 2 - 28004 MADRID (MADRID)