Cerca

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.

  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 22/06/2017
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 24/04/2015
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 12/06/2014
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.