Cerca

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

Página 4 de 4
  • 11/03/2020
  • 12:05
  • PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
  • Sobre operacions d’actius, valoracions associades i endeutament - Sobre operacions corporatives: fusions, adquisicions i altres
  • La Sociedad remite información privilegiada sobre la operación de venta de su filial portuguesa Grupo Media Capital SGPS, S.A.
  • Número de registre: 87
  • 26/02/2020
  • 18:55
  • PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
  • Sobre negoci i situació financera - Sobre resultats
  • La Sociedad remite la nota de resultados correspondiente a 2019
  • Número de registre: 44
Página 4 de 4