LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
488403/07/2015 ES0157072002 22/05/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 03/07/2015 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.
Información pública periódica
EjercicioPeriodoDocumentos
2021 Semestre 1
2021 Trimestre 1
2020 Semestre 2
2020 Trimestre 3