Cerca

PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 598.679.362

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:19/07/2019

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:24/07/2019

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ABOS PUEYO, FERNANDO Directivo 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018047899
BANDRES GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL Directivo 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018047931
BLANCO JUAREZ, PABLO Directivo 08/03/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012034414
BLANCO ORTIZ, FABIAN Directivo 20/04/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012049557
COROMINAS , ALEJANDRO Directivo 08/03/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012034393
DE MORA NARVAEZ, JUAN Directivo 04/03/2013 Ver Notificaciones anteriores de 2013032190
DIAZ , JUAN PABLO Directivo 20/04/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012049553
FERNANDEZ BARBE, SAGRARIO Directivo 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018047853
HIGUERO ROBLES, GONZAGA Directivo 05/03/2015 Ver Notificaciones anteriores de 2015028918
LASANTA LURI, JOSE ANTONIO Directivo 11/04/2016 Ver Notificaciones anteriores de 2016038047
OÑORO MEDRANO, JORGE Directivo 25/03/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014036628
ORO PRADERA, LUIS JAVIER Directivo 16/06/2014 Ver Notificaciones anteriores de 2014077781
PALAO TIRADO, YAGO Directivo 30/03/2012 Ver Notificaciones anteriores de 2012042312
POVEDA GIL, FRANCISCO JAVIER Directivo Esta notificación anula otras anteriores 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018048028
RON ALPAÑES, JAIME Directivo 24/04/2018
ROS MONTERO, RAFAEL Directivo 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018047963
RUBIO MERINO, ANTONIO Directivo 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018047940
RUIZ SAN JUAN, GUILLERMO Directivo 13/05/2016 Ver Notificaciones anteriores de 2016062708
TABERNERO DA VEIGA, JAVIER Directivo 24/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018047912
ZULUETA GALILEA, RODRIGO Directivo 31/08/2011 Ver Notificaciones anteriores de 2011115704

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.