Cerca

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 40.000.000

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:19/11/2021

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:30/11/2021

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ARDIACA COLOMER, JAVIER CARLOS Directivo 15/11/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017124797
DE LA SERNA CORRAL, ALVARO Consejero 03/03/2017
DIAZ-MORERA PUIG-SUREDA, EUSEBIO Consejero 04/04/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018038496
ENCUENTRA CATALAN, OLGA Directivo 15/02/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017020646
FEBRE MUNIENTE, VICENTE Directivo 15/02/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017020658
GARCIA BLASCO, JAVIER Directivo 06/10/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017107973
JURADO SALVADO, MARINA Directivo 15/02/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017020670
MASIFERN VALON, JOSE MARIA Directivo 15/02/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017020638
MERCADER BARATA, JORGE Consejero Esta notificación anula otras anteriores 02/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018016565
NIETO MAGALDI, IGNACIO Directivo 05/08/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017094296
PAYOLA BASSETS, JOSEP Directivo 15/02/2017 Ver Notificaciones anteriores de 2017020640

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.