Incorporació des del dia 21/03/2023 als registres oficials de la CNMV