Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 3 de 22
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
16/05/2012
  • RUSSELL ACQUISITION GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
14/10/2009
  • RICHARD-BLENDMONDE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/10/2009 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
21/10/2009
  • ROCKWOOD M & A
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/10/2009 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
03/02/2010
  • RYER LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
08/02/2006
  • RIVERTON FINANCIAL GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2006 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
12/12/2007
  • ROBERT LANG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/12/2007 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
12/12/2007
  • RENE BERGMAN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/12/2007 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
26/11/2008
  • RIVE FINANCIAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/11/2008 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
20/08/2008
  • REYNOLDS GROUP LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/08/2008 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
14/04/2010
  • REICH GLOBAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/04/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial R.