Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 2 de 23
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
09/05/2012
  • ROYAL SAVING & LOAN EKONOMISK FÖREING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/05/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
16/05/2012
  • RUSSELL ACQUISITION GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
21/03/2012
  • RICHMOND GRANT SECURITY & TRANSFER INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/03/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
27/09/2006
  • RIVERSIDE MG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
05/07/2006
  • REYNOLD BROWN ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
15/01/2014
  • REID & STONE VENTURES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2014 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
08/06/2011
  • RELIANCE ASSET MANAGEMENT LTD.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/06/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
27/03/2013
  • REGENCY GROUP INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2013 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
08/01/2014
  • RAMSEY INVESTMENT PARTNERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/01/2014 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
09/07/2008
  • RICHMOND CAPITAL MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/07/2008 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial R.