Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 21 de 23
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
23/02/2005
  • REGIONS BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2005 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
14/10/2009
  • RICHARD-BLENDMONDE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/10/2009 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
21/10/2009
  • ROCKWOOD M & A
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/10/2009 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
16/03/2005
  • R J MACALLISTOR LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/03/2005 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
16/03/2005
  • ROCKWELL & BOND S A
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/03/2005 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
09/05/2012
  • ROYAL SAVING & LOAN EKONOMISK FÖREING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/05/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
23/03/2011
  • ROSENTHAL & GOLDBERG ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
07/03/2012
  • R J HAYNES & ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/03/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
21/03/2012
  • RICHMOND GRANT SECURITY & TRANSFER INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/03/2012 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
09/02/2011
  • RATTENBURY GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/02/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial R.