Informació relativa a les agències de qualificació registrades a la Unió Europea, o bé per les autoritats nacionals amb anterioritat a la data d´entrada en vigor del Reglament (UE) 513/2011 del Parlament Europeu i del Consell, d´11 de maig de 2011, o bé per l´Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) amb posterioritat a aquesta data.

Agències de qualificació creditícia espanyoles registrades:

  • MOODY´S INVESTORS SERVICE ESPAÑA, S.A.
  • ETHIFINANCE RATINGS, S.L.
  • INBONIS, S.A.

Consulta d´agències de qualificació creditícia registrades a la Unió Europea:

CRA Authorisation (europa.eu)