Cerca

CROSS ROAD BIOTECH, S.A., SCR (DE REGIMEN COMUN)

Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
175 27/06/2008 C/ ALMAGRO, 1 - 28010 MADRID (MADRID)
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 GRANT THORNTON, S.L.P.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.