1. DISPOSICIONS GENERALS DEL MERCAT DE VALORS
  2. INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA
    1. Disposicions generals
    2. Informació i comptabilitat
    3. Societats i fons d'inversió immobiliària
  3. CRIPTOACTIUS