Buscar

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 18829 Consolidado
Honek ikuskatuta PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2020
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
06/04/2021 Kontseiluko idazkariaren ziurtagiria urteko finantza-txostenaren idazketari eta sinadurari dagokienez PDF-a irekiko da (beste leiho batean)