Cerca

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.

Núm. Registre Oficial 18829 Consolidado
Auditada per PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Data estats financers 31/12/2020
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
06/04/2021 Certificat del secretari del consell sobre la formulació i signatura de l'informe financer anual S'obrirà un PDF (finestra nova)