BITPANDA FINANCIAL SERVICES GmbH

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
5045 08/03/2021
Datos generales
DirecciónPaís de origen
Stella-Klein-Löw Weg 17, - 1020 Viena (Viena)AUSTRIA

"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."