Distribucions a 22/09/2023
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 125 129 127 126 132 136
2. Només renda fixa 0 5 2 0 0 7
3. R. Variable i R. fixa 0 0 0 0 0 0
4. Renda variable (1+3) 125 129 127 126 132 136
5. Renda fixa (2+3) 0 5 2 0 0 7
6. Total (1+2+3) 125 134 129 126 132 143
       

Al quadre anterior no s'hi inclouen les societats en segon mercat, que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0