Cerca

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
119 01/04/2016
Fondos de inversión subgestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
4279Fons d’inversió GLOBAL ALLOCATION, FI