Cerca

ALTERALIA DEBT FUND II, FIL

Fons d'inversió lliure
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
6606/07/201831/01/202310/10/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 PwC
2020 Deloitte, S.L.
2019 Deloitte, S.L.
2018 Deloitte, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.