Cerca

BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
480203/10/2014 ES0108525009 27/01/202215/12/2017 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 ERNST & YOUNG, S.L.
2019 ERNST & YOUNG, S.L.
2018 ERNST & YOUNG, S.L.
2017 ERNST & YOUNG, S.L.
2016 ERNST & YOUNG, S.L.
2015 ERNST & YOUNG, S.L.
2014 Ernst & Young
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.