Cerca

4FOUNDERS CAPITAL II, FCRE

Fondos de capital-riesgo europeo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
28 09/10/2020 14/01/2022 Document PDF Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Gestora
DenominacióNúm. registre oficialDomicili
4FOUNDERS CAPITAL SGEIC, S.A. 166 PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 99-101, 2ª PLANTA - 08039 BARCELONA (BARCELONA)