Cerca

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Página 12 de 14
  • 28/07/2020
  • 12:02
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Sobre govern corporatiu
  • Renuncia del Secretario del Consejo de Administración
  • Número de registre: 3677
  • 21/07/2020
  • 11:41
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Detalle de operaciones entre el 13 de julio y el 20 de julio
  • Número de registre: 3498
  • 06/07/2020
  • 11:33
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Programa de Recompra de Acciones - Detalle de las operaciones desde el 26 de junio hasta el 3 de julio -
  • Número de registre: 3218
  • 03/07/2020
  • 12:55
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Altra informació rellevant
  • DIVIDENDO COMPLEMENTARIO A CARGO DE LOS RESULTADOS DE 2019
  • Número de registre: 3185
  • 02/07/2020
  • 11:54
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Adquisición de acciones propias
  • Número de registre: 3169
  • 01/07/2020
  • 13:46
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Convocatòria de la Junta o l’Assemblea
  • Junta General 2020 - Propuesta aprobada
  • Número de registre: 3123
  • 26/06/2020
  • 13:39
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Programa recompra de acciones. Operaciones entre el 18 y el 25 de junio.
  • Número de registre: 3014
  • 18/06/2020
  • 12:16
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Programa de Recompra de acciones - Detalle de las operaciones desde el 11 de junio hasta el 17 de junio-
  • Número de registre: 2844
  • 11/06/2020
  • 10:35
  • MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Programa de Recompra de Acciones - Operaciones realizadas desde el 3 de junio hasta el 10 de junio -
  • Número de registre: 2703
Página 12 de 14