Cerca

03/03/2021 (Des del tancament de la sessió)

  • 19:23
  • PROSEGUR CASH, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Operaciones realizadas entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2021, ambos inclusive
  • 18:22
  • PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • La sociedad remite la información sobre las operaciones realizadas entre el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2021
  • 18:16
  • PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • La sociedad remite la información sobre las operaciones realizadas el 24 de febrero de 2021
  • 17:47
  • REPSOL, S.A.
  • Programes de recompra d’accions, estabilització i autocartera
  • Operaciones realizadas por Repsol, S.A. al amparo de su Programa de Recompra de acciones entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2021.
  • 17:45
  • TR HOTEL JARDIN DEL MAR, S.A.
  • Altra informació rellevant
  • EJECUCION DE LA OPCIÓN DE LA PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OBJETO DE LA EXPLOTACION HOTELERA DE LA SOCIEDAD. PRORROGADO HASTA 2026.
  • 17:37
  • REALIA BUSINESS, S.A.
  • Informes financers semestrals i d’auditoria / revisions limitades
  • La sociedad remite información financiera del segundo semestre de 2020
  • Sobre la informació pública periòdica (IPP) de REALIA BUSINESS, S.A.

La CNMV publica aquesta informació d'acord amb el que estableix l’article 228 de la Llei del mercat de valors .Això no implica la seva responsabilitat sobre la veracitat del seu contingut.