Busca

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 21/10/2021
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 16/09/2020
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 18/08/2017
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 02/09/2016
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 22/06/2015
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 23/10/2012
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 11/08/2011
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 06/07/2007
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data de inscrición no rexistro mercantil: 29/07/2004
  • Documento PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.