Cerca

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 21/10/2021
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 16/09/2020
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 18/08/2017
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 02/09/2016
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 22/06/2015
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 23/10/2012
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 11/08/2011
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 06/07/2007
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 29/07/2004
  • document PDF INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.