Cerca

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.

  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 29/07/2020
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 23/01/2020
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 17/05/2018
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 20/06/2017
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 13/04/2016
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 23/04/2015
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
  • Data d’inscripció en el registre mercantil: 12/06/2014
  • document PDF MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.