Busca

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.

Página 4 de 4
  • 11/03/2020
  • 12:05
  • PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
  • Sobre operacións de activos, valoracións asociadas e endebedamento - Sobre operacións corporativas: fusións, adquisicións e outros
  • La Sociedad remite información privilegiada sobre la operación de venta de su filial portuguesa Grupo Media Capital SGPS, S.A.
  • Número de rexistro: 87
  • 26/02/2020
  • 18:55
  • PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
  • Sobre o negocio e a situación financeira - Sobre resultados
  • La Sociedad remite la nota de resultados correspondiente a 2019
  • Número de rexistro: 44
Página 4 de 4