Cerca

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS, SGFIM, S.A.

Societat gestora UCITS de l'Espai Econòmic Europeu en lliure prestació
Nº Registro oficialFecha registro oficial
107 26/03/2019

Actividades

1. Gestión IIC

4. Gestión discrecional e individualizada de carteras, incluidas las pertenecientes a los fondos de pensiones

6. Act. Complementaria: Custodia y Administración Acciones/Participaciones