CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
193 21/12/2001
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG Auditores, SL
2021 KPMG Auditores SL
2020 KPMG Auditores SL
2019 KPMG Auditores SL
2018 KPMG Auditores, SL
2017 KPMG AUDITORES SL
2016 KPMG Auditores SL
2015 KPMG Auditores SL
2014 Deloitte, S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 Deloitte, S
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.