Cerca

INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
535205/04/2019 ES0148181003 20/12/202105/04/2019 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 ERNST & YOUNG, S.L.
2019 ERNST & YOUNG, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.