Cerca

METAVALOR INTERNACIONAL, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
377327/02/2007 ES0162757035 26/01/202309/02/2018 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 MAZARS AUDITORES SLP
2020 MAZARS AUDITORES
2019 MAZARS AUDITORES SLP
2018 MAZARS AUDITORES SLP
2017 MAZARS AUDITORES SLP
2016 MAZARS Auditores ,S.L.P
2015 MAZARS AUDITORES SLP
2014 BDO AUDITORES SL
2013 BDO AUDIBERIA SL
2012 BDO AUDITORES SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.