Cerca

BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
286206/11/200322/07/202108/06/2012 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
2019 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2018 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2017 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2016 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2015 Deloitte, S.L.
2014 Deloitte, S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 Deloitte S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.