BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
117229/09/199722/05/202330/11/2022 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 ERNST & YOUNG, S.L.
2020 ERNST & YOUNG, S.L.
2019 ERNST & YOUNG, S.L.
2018 E&Y
2017 PWC AUDITORES SL
2016 PWC AUDITORES SL
2015 PWC AUDITORES SL
2014 PWC AUDITORES, SL
2013 PWC AUDITORES, SL
2012 PWC AUDITORES, SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.