ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
574717/03/2023 ES0108193006 22/09/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 17/03/2023 Abrirá un pdf en una ventana
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido deste documento.

Información pública periódica

No se han encontrado datos disponibles