ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
574717/03/2023 ES0108193006 22/09/2023 Abrirá un pdf en una nueva ventana 17/03/2023 Abrirá un pdf en una ventana
(*) DFIren edukiaren eta egiazkotasunaren erantzukizuna sozietate kudeatzaileari edo ibilgailu autogestionatuari dagokio soilik, hala badagokio. CNMVk ez du bere edukia egiaztatzen.

Información pública periódica

No se han encontrado datos disponibles