Cerca

ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
529414/09/2018 ES0147474003 06/05/202127/11/2020 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 Capital Auditors & Consultants
2019 Capital Auditors & Consultants S.L.
2018 Capital Auditors and Consultants, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.