Cerca

GESTION BOUTIQUE VI, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
520616/10/201720/05/202230/04/2021 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 Deloitte, S.L.
2020 Capital Auditors & Consultants
2019 Capital Auditors & Consultants
2018 Capital Auditors and Consultants, S.L.
2017 Capital Auditors and Consultants, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.