Cerca

RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
547802/10/202024/03/202102/10/2020 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 KPMG
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.