Cerca

RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS, S.C.R., S.A.

Sociedad de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialDomiciliCapital socialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
295 25/10/2019 CALLE LEÓN Y CASTILLO, Nº 421, 5ª PLANTA, LETRA A - 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARI (LAS PALMAS)3.220.714,80
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.

No s’han trobat dades disponibles