Cerca

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 55.896.000

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:30/05/2006

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:09/01/2008

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ALSINA MASSANA, ENRIQUE RUBEN Directivo 07/10/2008 Ver Notificaciones anteriores de 2008094378
ARRIETA CARRILLO, TOMAS Directivo 30/06/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006065605
BERENGUEL FELICES, FRANCISCO Directivo 05/07/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006066673
BRAVO RAMASCO, LAURA Directivo 13/01/2011 Ver Notificaciones anteriores de 2011003593
GOMEZ MONCO, LAUREANO Directivo 05/07/2007 Ver Notificaciones anteriores de 2007066791
MAÑAS ANTON, LUIS ALBERTO Directivo 05/07/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006066675
PARADINAS MARQUEZ, MIGUEL Directivo 14/12/2010 Ver Notificaciones anteriores de 2010155578
SAIZ FERNANDEZ, GERARDO Directivo 17/11/2008 Ver Notificaciones anteriores de 2008112637
SANCHO ROF, JUAN Directivo 30/06/2006 Ver Notificaciones anteriores de 2006065610

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.