Cerca

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Número de derechos de voto: 539.615.637

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:06/09/2021

Fecha de publicación en la pagina web CNMV:07/09/2021

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS Consejero 23/01/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018007718
GANYET CIRERA, MARIA DEL CARMEN Directivo 02/05/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018058877
VILLAR-MIR DE FUENTES, JUAN Consejero 18/01/2017

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.