Incorporació des del dia 17/03/2023 als registres oficials de la CNMV