Cerca

Introducció

La CNMV ha estat treballant durant els dos últims anys, de manera coordinada amb el Ministeri d'Economia i Empresa i altres organismes nacionals i europeus, davant la possibilitat d'una sortida, fins i tot sense acord, del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit), amb l’objectiu de preservar l'estabilitat financera i protegir els inversors, i intentant també tenir sempre en compte la necessitat de fomentar la competitivitat del mercat espanyol .

En aquesta secció es recullen algunes informacions que poden ser útils per als participants en el mercat i els inversors, inclosos un llistat de documents d'interès sobre el possible impacte i les possibles implicacions del Brexit i alguns criteris interpretatius, en forma de preguntes i respostes, sobre les disposicions relatives al mercat de valors i als serveis d'inversió contingudes en el recent Reial decret llei 5/2019, d'1 de març, pel qual s'adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s'hagi arribat a l'acord que preveu l'article 50 del Tractat de la Unió Europea.

Al document de preguntes i respostes se n’hi podrien afegir d’altres si es considera convenient.

De la mateixa manera, els participants del mercat poden remetre a la bústia de la CNMV establerta a l'efecte (welcome@cnmv.es) qualsevol dubte addicional en relació amb els criteris interpretatius publicats.

Contacte i sol·licitud d’autorització d’ESI

Els participants del mercat poden remetre les seves consultes a la bústia de la CNMV establerta a l’efecte (welcome@cnmv.es).

Sol·licitud d’autorització d’ESI