Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 6 de 23
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
06/03/2019
  • IWC INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2019 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA)EL REGULADOR ADVIERTE DEL USO FRAUDUENTO DEL NOMBRE Y AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD REGISTRADA IWC INVESTMENT PARTNERS A/S Y SU WEB <HTTPS://WWW.IWC.DK/>.
27/03/2013
  • IZARD QUIN DIVISION HOLDING LIMITED (SWITZERLAND)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2013 (ventana nueva) EI_CBI (IRLANDA) 
12/06/2002
  • INTERNATIONAL CONSORTIUM GROWTH HOLDINGS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/06/2002 (ventana nueva) EI_CBI (IRLANDA) 
19/06/2013
  • INTERACTIVE INVESTOR TRADING LIMITED / SHARE PRICE UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2013 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE QUE ESTÁ DEBIDAMENTE REGISTRADA
03/12/2014
  • INGLEDEW TRADING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/12/2014 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
26/06/2019
  • ICM CAPITAL LIMITED (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/04/2015
  • INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/04/2015 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
07/08/2013
  • INI SECURITIES GMBH
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/08/2013 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA INI, SA
19/02/2014
  • INVESTEC CAPITAL CORPORATION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/02/2014 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/04/2014
  • ING BANK N.V (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/04/2014 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE QUE ESTÁ DEBIDAMENTE REGISTRADA

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial I.