Cerca

Com a membre de l'European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d'inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s'han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d'altres països que han emès els advertiments o bé a través de l'ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s'hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 5 de 23
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/11/2016
  • ICSID (INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
13/10/2016
  • INTEGRA OPTION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2016 (ventana nueva) FSAN (NORUEGA) 
21/09/2016
  • INTEGRITY RESEARCH GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
21/09/2016
  • INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) SA (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
07/09/2016
  • I.S. SIGNAL TRADER LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/09/2016 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
31/08/2016
  • IBL MARKETS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/08/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
24/08/2016
  • INTER GLOBAL LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
06/07/2016
  • ICLICK LOANS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/07/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/06/2016
  • INTERACTIVE COMPANY SOJSC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA) 
22/06/2016
  • ISLANDBAY SERVICES LLC (TRADE NAME BROKER CAPITAL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial I.