En aquesta secció podeu consultar les ofertes de feina disponibles de la CNMV i d’altres organismes internacionals.

Ofertes de feina de la CNMV

L'admissió al procés de selecció ve determinada per la presentació en termini dels documents establerts a les Bases de les Convocatòries i no pressuposa que es compleixin tots els requisits exigits en aquestes. Els requisits exigits sempre han de ser degudament acreditats abans de la formalització del contracte laboral.

Convocatorias con plazo de admisión de solicitudes abierto
ReferènciaDescripcióFase
01/22TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICASPlazo de admisión de solicitudes abierto
02/22TÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓNPlazo de admisión de solicitudes abierto
03/22TÉCNICO PARA EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALESPlazo de admisión de solicitudes abierto
04/22ADMINISTRATIVOSPlazo de admisión de solicitudes abierto
06/21SUBDIRECTOR DE CIBERSEGURIDAD INTERNAPlazo de admisión de solicitudes abierto
Informació relativa als processos de selecció en curs
ReferènciaDescripcióEstat
02/21TÉCNICO PARA RECURSOS HUMANOSConvocatorias finalizadas
03/21ADMINISTRATIVOSConvocatorias finalizadas
04/21TECNICOSConvocatoria 4º examen
05/21TECNICOS ANALISTAS DE DATOSConvocatoria 4º examen

Ofertes de feina d’organismes internacionals

En aquest apartat es recullen les convocatòries més destacades dels processos de selecció per contractar personal en alguns organismes internacionals relacionats amb els mercats financers.